Thêm


Thêm

quán sành

Gần một tháng cắm mặt ở Quán, cơm nhà chưa được một bữa, cảm thấy oải oải…sốc lại tinh thần 1 chút…chi a ki cố lên… 🙂

* Thêm một kiến thức hoàn toàn mới về khí động học trong Ống khói.

* Thêm một chút kinh nghiệm về động cơ 1 pha và hiểu thế nào là khí e…

* Thêm một chút kinh nghiệm về chống nóng.

* Thêm một chút kinh nghiệm về Gạn mỡ trong nhà bếp với quy tắc bình thông nhau.

* Thêm một chút áp dụng và thành công bài học Dĩ hòa vi quý.

* Thêm một chút kinh nghiệm về thuật dụng người.

* Thêm một vài bài học khi nghe lỏm khách nói chuyện và chém gió.

* Thêm 1 chút bia, lại thêm 1 chút rượu khi gặp mấy ông anh , thằng bạn đến…

Và ngày mai chắc chắn phải thêm 1 thứ: chỉ có thể là TIỀN :))

+ There are no comments

Add yours

Comments are closed.