Thằng bạn Shitzzz


Thằng bạn Shitzzz

Gọi là bạn nhưng nó rất khốn “lạn”. Cứ gặp nó là phải chửi, phải đâm bị thóc chọc bị gạo, phải chửi nó cho sướng mồm :))

Nó là một tài năng hay loăng quăng nên giờ không biết nó kiếm tiền bằng gì nữa. Nhân ngày rảnh rỗi, mà không phải nhân ngày không muốn làm việc đi uống với nó cho đỡ nặng đầu.
IMG_5823
IMG_5820