Ăn chay ăn mặn

Tag

Ăn chay và Ăn thịt

Ăn chay và Ăn thịt

Quan niệm của đa số Phật tử Việt Nam là người tu hành không được ăn thịt, nếu ăn thịt thì không phải kẻ tu hành. Người ăn chay thì hãnh diện cho mình tu thật. Còn người ăn mặn