Con em dại.


Con em dại.

IMG_4801 (1)Vẫn coi nó như một đứa em gái bất trị, nói mãi chẳng khôn ra được,  buồn cho bà cô chỉ biết kưng chiều mà không có tầm nhìn chiều sâu.