Chào ngày mới !


Chào ngày mới !

Chào ngày mới, bây giờ là :  1:10 AM ngày 28/10/2013 lần đầu tiên tôi tự tay làm cho mình 1 trang web riêng mà không cần có bất cứ sự hỗ trợ nào. Sau 2 tiếng mày mò và nhớ lại những gì lập trình viên đã làm trước kia mà tôi đã được nhìn như kiểu học mót và giờ đây tôi biến cái mót mét đấy thành kỹ năng của mềnh…hehe…

Giờ thì ngủ thôi nhỉ !!!

+ There are no comments

Add yours

Comments are closed.