Lớp G Marie Curie


Lớp G Marie Curie

Gặp lại thằng bạn sau 22 năm không 1 chút tin tức…thật bất ngờ và thật tình cờ…đúng là Hà Nội cũng chỉ nhỏ vậy thôi !

trung và QUân

Gặp lại nó tay bắt mặt mừng,  mềnh làm 1 hơi hết 100% nó thì ngắc ngứ rồi cũng hết. Làm thêm quại nữa nó cáo biệt ra về làm mình cụt cả hứng 🙂 . Thôi cái nghề đi uống của nó đành thông cảm, nó chạy xô từ tối đến giờ. Trước khi nó loạng choạng ra khỏi quán mềnh không quên xin số điện thoại và nhanh tay add được cái Facebook của nó…hờ hờ…nó nói líu cả lưỡi để từ biệt mềnh.

Đêm ! …háo hức đếch ngủ được, chui vào Friend của nó trên Face để tìm người quen…người mềnh search đầu tiên là Hải Đăng…vô âm tín. Lân la các bài viết nhận ra được Thu, nhìn cái mẹt con gái bạn nhận ra ngay được bạn 🙂  …và cũng lại tình cờ và quá bất ngờ, đồng chí này làm việc ngay sát nách mềnh, ngày nào cũng ra ra vào vào mà chả bao giờ gặp nhau. Chắc tại 2 đứa VÔ DUYÊN ;)…mà nếu có duyên thì lấy bố nhau rồi chứ lị…hahhaaa…

Ngày…rất nhiều người bạn nhận được ra mềnh, và có nhìu bạn cũng không biết mềnh là ai trong cái bài viết thằng Quân tag… Cẩn thận mở Facebook từng từng người, có gắng rê rê kéo kéo từng tấm ảnh để nhận dạng. Ờ thì là Bạn Vân, bạn Thủy dễ dàng nhận ra, rồi Thư, Trang…và cũng có 1 cơ số không thể đoán 🙂 . Bất ngờ nhất là Kiều Anh con bác chủ tịch TP, biết sớm hơn nhờ vả bạn  ối việc rồi, hehehee…

Có rất nhiều bí mật bạn Quỳnh Anh, Kiều Anh, bạn Ngân, Hồng cò mềnh đang giữ, chắc lần này gặp mặt mềnh sẽ phun ra hết 🙂

…. muốn được ôn lại những ngày xưa ấy !

+ There are no comments

Add yours

Comments are closed.